Vermittelte Katzen 2020

Burli

Burli


Fleckerl

Fleckerl


Heidi

Heidi


Leya

Leya


Luce

Luce


Felipo und Lola

Felipo und Lola


Bella und Benny

Bella und Benny


Nemo und Nougat

Nemo und Nougat / Bernhard und Bianca


Nepomuk und Nerida

Nepomuk und Nerida / Paul und Nelly


Carlos

Carlos


Simmerl

Simmerl


Malia

Malia


Kathy

Kathy


Caramella

Caramella


Gilda

Gilda


Sisa und Batzi

Sisa und Batzi


Kate, Kitty und Kleo

Kate, Kitty und Kleo


Timon und Winnie

Timon und Winnie


Vivi, Vinci und Luggi

Vivi, Vinci und Luggi


Tamino, Toffy, Nelly und Nino

Tamino, Toffy, Nelly und Nino


Jacky

Jacky


Emma

Timba


William

Geronimo / Timmy


Queeny

Malaika / Narya


Pablo

Flocke